DXCC-ansökningar

För att underlätta vid ansökningen har jag här några prov på hur en ansökan bör se ut.

Framför allt gäller det att uppgifterna på första sidan ”DXCC Award Application” blir

så korrekta som möjligt. Exempel på en liknande sida kan se ut såhär:

 

Denna sida finns att hämta på ARRL's hemsida och är ny fr.o.m. februari 2009.

Gå in på: http://www.arrl.org/awards/dxcc/dxccapp.pdf

 

Ett exempel på hur uppställningen kan se ut på nästa sidor ser man här.

OBS att notera hur datum noteras (DD/MM/ÅÅ) samt att man anger trafiksätten som:

CW / PHONE / RTTY. Dvs inte SSB

Varianter av trafiksätten kan vara JT65, PSK31 eller HELL och de noteras som RTTY.

SSTV anges däremot som PHONE !