Resa 1

Den allra första resan som Vladimir gjorde gick till Centralamerika och Västindien. Detta inträffade sommaren 2002 och där aktiverade han 15 olika DXCC-områden. Under nästan hela resan använde han sin amerikanska signal AC4LN med tillägg av ett landprefix. Samtliga QSL-kort har en egen färg och layout förutom korten från J6 samt 9Y4, som är ett slags gemensamt kort för olika operationer.      Här följer de 15 olika QSL-korten.

 * * * * * * * * * * * *

The first DX-pedition Vlad made was to Central America and the West Indies back in 2002. He used his US-callsign AC4LN portable.

 

AC4LN/6Y5 8P9/AC4LN 8R1/AC4LN
AC4LN/HH2 HI8/AC4LN HP8/AC4LN
AC4LN/HR2 AC4LN/J3 J73/AC4LN
J8/AC4LN TG4/AC4LN AC4LN/TI2
V31VB YS1/AC4LN J6/ AC4LN  *  9Y4/AC4LN