Kg  
Summa 451,1 År 2014   Uppdaterat 18 December /  SM5DJZ
                             
Datum   04-jan 22-jan 14-feb 05-mar 20-mar 23-apr 30-maj 15-jul 28-aug 24-sep 22-okt 05-dec 18-dec
51,1 DL       14,7     9,0   9,3   9,3   8,8
24,6 EA             13,7           10,9
17,0 F             9,0           8,0
18,4 G             9,0           9,4
28,9 I         14,4             14,5  
70,9 RA A 15   14,0 13,7   14,2     14,5     14,5  
17,8 SP             9,6           8,2
Retur 11 feb                        
1,3 4X             0,5         0,8  
3,9 9A       1,3     1,3       1,3    
2,3 CT             1,1         1,2  
1,8 E7             0,5         1,3  
1,8 EI             0,8         1,0  
0,6 ER             0,3         0,25  
1,1 ES             0,5         0,6  
1,3 EW             0,4         0,9  
5,1 HA         1,3   1,2     1,3   1,3  
3,9 HB   1,3         1,3     1,3      
1,4 HL             0,9         0,5  
35,5 JA 1,3 1,3   7,2 1,3 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 3,9 7,8  
4,0 LA 1,3           1,4   1,3        
1,4 LU             0,6         0,8  
1,7 LY             0,5         1,2  
3,9 LZ         1,3     1,3     1,3    
3,9 OE           1,3     1,3     1,3  
5,2 OH 1,3         1,3     1,3     1,3  
5,2 OK       1,3   1,3   1,3   1,3      
3,9 OM       1,3           1,3   1,3  
7,8 ON 1,3     1,3     1,3   1,3   1,3 1,3  
2,6 OZ   1,3                 1,3    
7,8 PA   1,3       1,3 1,3   1,3   1,3 1,3  
5,3 PY             1,4   1,3 1,3   1,3  
5,2 S5 1,3         1,3       1,3   1,3  
3,9 SV           1,3     1,3     1,3  
1,5 TA             0,7         0,8  
1,2 UN             0,7         0,5  
18,3 UR 4,5         4,5         4,5   4,8
7,8 W1           1,3 1,3 1,3   1,3 1,3 1,3  
5,2 W2   1,3       1,3   1,3     1,3    
5,2 W3   1,3       1,3   1,3       1,3  
2,6 W4             1,3   1,3        
3,9 W5           1,3   1,3       1,3  
2,6 W6             1,3       1,3    
3,9 W7       1,3       1,3   1,3      
3,9 W8   1,3         1,3     1,3      
1,3 W9           1,3              
3,9         1,3     1,3       1,3  
3,9 WA4             1,3   1,3 1,3      
6,6 VE         1,3   1,4   1,3 1,3   1,3  
1,8 VK             0,8         1,0  
0,5 YL             0,5         0,0  
3,4 YO           1,3     1,3     0,8  
3,5 YU           2,2           1,3  
0,0 W3HNK                          
431,5            
Småländers utskick 1:a omgång under maj månad.  
Nästa omgång 05 December-14            
3A 45 35 A4 95 140 HC2AQ 180 70 TI 45 95
3DAØ   20 A6 90 85 HI 45 45 TU    
3V 70 45 A7 170 140 HK 95 190 UK 90 95
4K4K 95 90 A92 45 45 HP 45 45 V4  25  
4L 40 65 AP   30 HR   20 V5 25 25
4O   40 BY 700 900 HS 370 400 V8 30 25
4S7 70 15 BV 250 230 HZ7Z 170 140 VP8 45 25
5B4 150 135 C3 95 140 J3     VP9   20
5H     CE 160 340 J6 30 40 VR 95 70
5Z4     CN 65 70 J7     VU 400 240
6W     CO 170 140 JT 95 170 XE 200 170
6Y5WJ   25 CP 30 30 JY 45 30 XX9    
7X 480 240 CX 170 220 KH2   25 YB 450 520
8P   40 DU 75 60 KH6 170 230 YI    
8R 35 10 E51JD   30 KL7 95 230 YN   15
9H 200 95 EK 45 30 KP2 65 45 YS   10
9K 200 250 EL   20 KP4 360 250 YV 320 260
9M 210 120 EP     LX 260 260 Z3 310 290
9V 45 70 ET3AA     OA 40 60 ZA   30
9Y   20 EX 95 135 OD 80 70 ZB2 45 30
EY   60 OY 45 45 ZD7FT 30 15
EZ 40   P4 25   ZF 30  
Summa 9810 FK 30 75 PJ     ZL 460 360
Småländer 9765 FO   40 T7 95 95 ZP 75 45
TF 370 310 ZS 460 320
19,6 TG 30   Z6   60
 
 
1640 1315 2325 2960 2710 2770 3135 2720