Kg  
Summa 421,4 År 2013  
  Uppdaterat 07dec-13  /  SM5DJZ
 
                                   
                                   
Datum   14-jan 13-feb 01-mar 05-apr 22-apr 15-maj 22-maj 14-jun 01-aug 29-aug 23-sep 01-okt 15-okt 15-nov 06-dec  
56,3 DL   14,0     14,4       13,9         14,0    
14,0 EA               14,0                
13,0 F                       13,0        
29,0 G 14,2                     14,8        
28,5 I       14,3             14,2          
43,8 RA       14,8       14,5       14,5        
13,5 SP                       13,5        
0,0                 Kort i retur 26sep       2'nd        
                                 
1,4 4X             0,7               0,7  
5,2 9A 1,3       1,3         1,3       1,3    
2,6 CT         1,3                   1,3  
1,6 E7             0,8               0,8  
2,4 EI             1,2               1,2  
0,6 ER             0,3               0,3  
2,1 ES             1,2               0,9  
1,2 EW             0,6               0,6  
5,3 HA   1,3   1,4         1,3         1,3    
5,2 HB 1,3     1,3         1,3       1,3      
0,8 HL             0,4               0,4  
27,2 JA 4,0 1,2   3,8 1,3 1,3 1,3   2,6   1,3   3,9 2,6 3,9  
3,8 LA   1,3     1,2           1,3          
1,1 LU             0,6               0,5  
2,1 LY             0,9               1,2  
6,7 LZ 1,4     1,4   1,3         1,3       1,3  
6,5 OE     1,3 1,3       1,3     1,3       1,3  
5,2 OH     1,3       1,3       1,3     1,3    
10,4 OK 1,3     1,3 1,3     1,3 1,3       1,3 1,3 1,3  
3,9 OM 1,3       1,3               1,3      
6,6 ON   1,4   1,3   1,3       1,3     1,3      
2,6 OZ     1,3             1,3            
9,7 PA 1,9     1,3 1,3   1,3   1,3       1,3   1,3  
2,9 PY         1,3   0,3               1,3  
5,2 S5 1,3     1,3         1,3       1,3      
5,3 SV 1,3     1,4         1,3           1,3  
1,5 TA             0,7               0,8  
2,4 UN 1,4         0,5                 0,5  
15,6 UR 3,9   1,3 1,3 2,6 1,3   1,3 1,3 1,3 1,3          
5,3 W1 1,4       1,3           1,3       1,3  
3,9 W2   1,3       1,3             1,3      
3,9 W3 1,3       1,3               1,3      
4,0 W4 1,4           1,3               1,3  
3,9 W5   1,3           1,3             1,3  
2,6 W6         1,3                   1,3  
2,6 W7         1,3               1,3      
2,6 W8   1,3               1,3            
3,9 W9 1,3           1,3               1,3  
2,6   1,3                 1,3          
2,7 WA4       1,4                     1,3  
3,9 VE 1,3         1,3                 1,3  
2,6 VK         1,3   0,3               1,0  
1,5 YL             1,0               0,5  
5,3 YO 1,3     1,4         1,3           1,3  
2,7 YU   1,4                 1,3          
1,0 W3HNK   1,0                            
400,2            
Småländers utskick 1:a omgång 22maj-13.             
Nästa omgång i December-13            
           
3A 90 80 A4 200 180 HC 150 95 TI 35 40
3V 20   A6 90 80 HI 60 30 TU    
4K 180 150 A7 170 140 HK 60 75 UK 170 140
4L 85 95 A92 20 35 HP   20 V2    
4S7 20 20 AP 30 20 HR   20 V5 20 40
5B4 430 280 BY 900 1000 HS 500 330 V8 40 30
5H 20   BV 500 240 HZ 270 170 VP8 35  
5Z4 20   C3 90 95 J3 20   VP9    
6W 20   CE 140 160 J6 30   VR2 140 145
6Y 20   CN 90 95 J7 20   VU 350 260
7X 700 470 CO 150 150 JT 250 90 XE 200 150
8P 35 20 CP 20 20 JY 75 40 XX9    
8R 20   CX 170 200 KH2 40 20 YB 420 600
9H 90 95 DU 80 40 KH6 250 300 YI    
9K 90 200 E51JD     KL7 150 140 YN    
9M 140 90 EK 85 90 KP2 30 30 YS    
9V 90 80 EL 20   KP4 300 275 YV 330 240
9Y 20 30 EP     LX 400 340 Z3 330 350
ET3AA 20   OA 80 40 ZA 20 30
EX 270 140 OD 90 95 ZB2 70 50
EY 60 30 OY 50 50 ZD7FT 20  
EZ 20   P4 20 20 ZL 600 400
FK 30 40 PJ 20 20 ZP 50 20
FO 30 40 T7 80 140 ZS 430 320
TF 380 470 Z6   55
TG 35 20 V44   20
Summa  
Småländer 2090 1610   3260 2075
3185 2795  
11,9 11895 3360 2830
9,3 9310