Kg  
Summa 500,5 År 2012  
 
 
                           
                           
Datum   17-feb 23-mar 30-mar 04-apr 16-maj 31-maj 15-aug 30-sep 20-okt 12-nov    
56,1 DL     14,6     13,4   14,0   14,1    
28,2 EA 13,7               14,5      
26,4 F 13,0                 13,4    
14,0 G             14,0          
28,6 I     14,1           14,5      
57,1 RA 14,7         14,3   14,4   13,7    
27,0 SP 13,3                 13,7    
21,3 UR 2,7 2,6 2,6     1,4 5,2 2,8 1,4 2,6    
                         
2,5 4X     1,4             1,1    
5,5 9A     1,4   1,4   1,3   1,4      
2,8 BY     1,4             1,4    
2,7 CT     1,3           1,4      
2,4 E7     1,4             1,0    
2,5 EI       1,1           1,4    
1,1 ER       0,5           0,6    
1,4 ES           1,4            
2,2 EW     1,3             0,9    
7,8 HA 1,3 1,3       1,4 1,3     2,5    
5,4 HB 1,3       1,4   1,3   1,4      
2,3 HL       1,2           1,1    
35,3 JA 5,4 2,7 2,7   8,0 1,4 4,0 4,2 1,4 5,5    
4,1 LA 1,3         1,4   1,4        
2,0 LU       1,2           0,8    
2,2 LY   1,2               1,0    
6,6 LZ 1,3   1,3       1,3   1,4 1,3    
5,4 OE 1,3         1,4 1,3     1,4    
8,2 OH 1,3   1,3       1,4 1,4   2,8    
9,5 OK 1,4 1,3 1,3     1,3 1,4 1,4 1,4      
4,1 OM   1,3       1,4     1,4      
8,2 ON 1,4   1,3       2,7 1,4   1,4    
2,8 OZ     1,4         1,4        
10,8 PA 1,3 1,3 1,3     1,4 2,7   1,4 1,4    
4,2 PY     1,4       1,4     1,4    
5,4 S5   1,3         1,3 1,4   1,4    
4,1 SV 1,3   1,4         1,4        
2,3 TA     1,3             1,0    
1,4 UN   1,4                    
5,3 W1 1,3 1,2       1,4   1,4        
6,8 W2 1,3 1,3     1,4   1,4     1,4    
4,1 W3   1,3     1,4     1,4        
4,1 W4 1,3   1,4         1,4        
2,8 W5     1,4         1,4        
2,7 W6     1,3           1,4      
4,1 W7 1,3           1,4     1,4    
2,7 W8     1,3         1,4        
3,8 W9 1,3   1,3         1,2        
2,7   1,3         1,4          
2,8 WA4     1,4         1,4        
5,4 VE   1,3 1,3       1,4   1,4      
3,0 VK   1,2   0,4       1,4        
1,4 YL             1,4          
4,1 YO   1,3         1,4 1,4        
4,0 YU     1,3       1,3   1,4      
0,8 Z3       0,8                
1,5 ZL       0,9           0,6    
           
           
Småländers utskick den 04 april samt 12 november 2012 angivet i gram            
           
           
3A 160 140 A4 170 160 HC 90 140 TI 90 50
3V 30 50 A6 90 180 HI 90 60 TU 15  
4K 175 380 A7 80 95 HK 250 150 UK 170 230
4L 90 90 A92 40 50 HP 30   V2   15
4S7 60 45 AP 90 60 HR 15 15 V44KAO   15
5B4 370 320 BV 520 800 HS 460 600 V5 70 35
5H   15 C3 230 160 HZ 330 220 V8 50 70
5Z4 15 15 CE 220 250 J39BS 30   VP8 15 35
6W 15 15 CN 80 90 JT 330 150 VP9 30  
6Y 30 15 CO 190 140 JY 140 90 VR2 240 170
7X 280 700 CP 50 30 KH2 40   VU 460 600
8P 80 80 CX 230 230 KH6 360 350 XE 260 140
8R1AK 15   DU 90 85 KL7 260 250 XX9 40  
9H 180 150 E51JD 30 15 KP2 90 60 YB 500 700
9K 180 250 EK 150 160 KP4 420 270 YI   15
9M 210 350 EL   15 LX 420 600 YN   10
9V 60 90 EP   50 LX1NO 90   YS   10
9Y 70 40 ET3AA 40   OA 90 90 YV 510 350
EX 210 220 OD 80 90 Z3   340
EY 130 50 OY 90 70 ZA1G 70 50
EZ 60   P4 40 15 ZB2 60 80
FK 40 20 PJ 50   ZD7FT 30 15
FO 40 30 T7 60 60 ZP 150 95
TF 730 700 ZS 600 600
TG 40 15
 
Summa  
Småländer 2020 2745 2780 2890   2580 2915
4625 3995
24550 12005 12545  
 
24,5