Kg  
Summa 559,1 År 2011  
 
Friedrichs-hafven  
                           
                           
Datum   08-feb 15-feb 03-apr 24-maj 11-jun 15-jun 09-sep 15-sep 20-okt 11-nov 12-dec 28-dec
88,0 DL 14,6       29,6     15,0     14,9 13,9
13,7 EA             13,7          
13,5 F 13,5                      
27,2 G         12,5             14,7
39,2 I   14,2     10,3             14,7
57,5 RA     14,4 14,4       14,3     14,4  
11,5 SP 1,4       10,1              
29,7 UR 4,8   6,2 1,4     8,4   2,6 2,6 1,3 2,4
                         
2,1 4X 1,2       0,9              
5,9 9A         3,3       1,4     1,2
2,4 BY   1,1             1,3      
2,5 CT       1,2             1,3  
1,9 E7         1,9              
2,5 EI 1,2                   1,3  
1,3 ER                 1,3      
1,4 ES             1,4          
1,4 EW             1,4          
9,6 HA 1,2       4,4   1,3   1,4     1,3
6,5 HB 1,3       2,5       1,4     1,3
1,3 HL 1,3                      
28,5 JA 2,5   5,0 2,5   2,7 4,0 1,3 4,1 1,3 2,5 2,6
8,6 LA 1,3         2,7 3,4         1,2
1,4 LU                 1,4      
0,9 LX                 0,9      
2,7 LY           1,4       1,3    
6,3 LZ         3,6       1,4   1,3  
5,9 OE         3,2       1,4     1,3
9,1 OH 1,3         3,9     1,4   1,3 1,2
16,7 OK 2,6       6,2   1,3   2,7 1,3   2,6
5,8 OM         3,2       1,3     1,3
11,6 ON 2,4       3,8   1,4   1,5   1,3 1,2
3,9 OZ 1,3           1,3         1,3
15,7 PA 1,3       6,5   1,4   1,4 1,4 1,2 2,5
3,7 PY     1,3         1,4     1,0  
8,1 S5 1,3       2,9   1,3     1,3   1,3
4,1 SV         2,7       1,4      
1,7 TA         1,7              
2,6 UN 1,3             1,3        
7,7 W1 1,3   1,3 1,3       1,3   1,2   1,3
6,5 W2   1,3   1,3       1,4 1,2     1,3
6,3 W3   1,3   1,3         1,3 1,2   1,2
5,2 W4 1,2     1,3         1,4   1,3  
5,0 W5     1,3       1,3     1,2   1,2
3,9 W6       1,3         1,3     1,3
3,9 W7   1,3         1,4     1,2    
5,1 W8     1,3       1,4     1,2   1,2
3,9 W9     1,3         1,4   1,2    
3,9       1,3         1,3     1,3
3,8 WA4 1,2             1,3       1,3
6,4 VE 1,3     1,3     1,3     1,3   1,2
2,1 VK   0,7             1,4      
2,5 YL 1,2                     1,3
6,3 YO 1,3       2,4       1,3     1,3
6,7 YU 1,3         2,7     1,4     1,3
1,1 Z3         1,1              
1,4 ZL   0,7             0,7      
 
Småländers utskick den 15 mars samt 20 oktober 2011 angivet i gram  
 
15-mar 20-okt 15-mar 20-okt 15-mar 20-okt 15-mar 20-okt
3A 70 100 A4 170 230 HC 50 50 TI 40 70
3D2AG 15   A6 80 60 HI 60 60 UA2 400 350
3V 40 20 A7 70 50 HK 100 140 UK 200 280
4K 180 180 A92GE 50 20 HP   40 V2   20
4L 60 70 A92GR 60   HR 15 20 V44KAO   20
4S7 40   AP 20 40 HS 450 400 V5 20 60
5B4 350 400 BV 240 800 HZ 100 100 V8 100 50
5Z4FM   20 C3 130 180 J39BS   20 VP8 30 30
6Y 20 20 CE 200 230 JT 280 240 VR2 200 250
7X 70 140 CN 100 100 JY 180 100 VU 450 300
8P 70 100 CO 100 150 KH2 50 20 XE 120 180
8R1AK 20 20 CP 20 50 KH6 500 400 XX9 20  
9H   600 CX 170 180 KL7 170 260 YB 350 400
9K 180 170 DU 130 100 KP2 60 50 YN   20
9M 200 200 E51JD 20 20 KP4 250 220 YV 350 500
9V 60 80 EK 100 160 OA 50 80 ZA 60 40
9Y 20 30 EL2FM 15   OD 40 50 ZB2 70 40
EP   20 OY 230 70 ZD7FT 20 20
EX 200 250 P4 50 40 ZP 80 100
EY 100 100 PJ   20 ZS 500 450
EZ 60 50 T7 170 100
FK 40 20 TF 500 500
FO 70 30 TG   30
 
 
Summa  
Småländer 1395 2150 2145 2840 3305 3010 3010 3180
 
21035 9855 11180  
 
21,0