index

Här kommer det finnas Svenska DXCC-resultat hämtade från ARRL's DXCC-sidor. Jag plockade vad som fanns hos ARRL den 15 November 2017.

Nästa uppdatering blir troligen innan årsskiftet.

OBS att jag från årsskiftet kommer att upphöra med DXCC-checkningen och SM3NXS Sten kommer att ta över denna verksamhet.

 

Denna länk kommer att leda dig till de Skandinaviska IOTA-resultaten.

Uppdateringen den 01 Februari-17 är nu avslutad och de slutliga resultaten finns nu på denna sid. Några uppdateringar har skett efter detta och så här ser det ut den 05 September.

OBS att numera sköter Claes SMØMPV all hantering av IOTA med bl.a. kortkontrollen.

Sista länken skall visa ett utdrag av SSA's utsändning från den svenska UT-gående QSL-byrån.

Här är det sista som jag har skickat ut från QSL-byrån i Vassunda. Numera efter November sker ju sorteringen från Karlsborg genom Eric SM6JSM. Vi får se hur rapporteringen kommer att se ut.

Tack för alla år. 73 de Janne SM5DJZ

 

SM5DJZ

 

Här finns nu ett galleri med bilder av många många QSL-kort från Vladimir Bykov UA4WHX och hans DX-resor under 2000-talet.

Nu också hans senaste kort från 2016-17 Väst-Afrika och Europa.

Klicka här

 

* * * * * * * * * *

 

Hoppas Ni kan läsa innehållet annars är som vanligt små pikar alltid välkomna. Eftersom detta är ett rent hantverk, är det lätt att små skrivfel kan

inträffa, så kolla gärna just dina resultat. Hittar du något fel; Hör av dig!

E-posten via ssa's kanelbulle.se

73 de Janne SM5DJZ

 

Idag är det 15 Januari 2018. de Janne SM5DJZ